Få mere viden om

Find kvalificerede artikler og foredrag om mindfulness og pædagogisk mindfulness

Artikler om mindfulness og mindfulness i skolen

Egne udgivelser

Mindfulness på fire poter. Nærvær og fællesskab i klassen. Undervisninsgbog til grundskolens mellemtrin. Forlaget Historia, 2019 Læs her

Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 1 februar 2019: Boganmeldelse: “Mindfulness i naturen”

Anne Maj Nielsen: Mindfulness for Unge. Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet. Artikel om Projekt Stressfri Ungdom.

Levekunst Art of Life: Artikel: “Bringing mindfulness back to its buddhist roots”

Levekunst Art of Life: Artikel: “What I learn from living with the nuns”

Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 2 juni 2016: Boganmeldelse: “Mindfulness i Familien”

Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 1 februar 2016: Artikel: “Mindfulness mod skolestress

Levekunst Art of Life: Artikel: “Awareness in the Classroom”

Levekunst Art of Life: Artikel: “Walking meditation”

Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 2 juni 2015: Artikel: “Satipatthana. Buddhas lære om mindfulness”

Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 3 oktober 2014: Boganmeldelse: “Lev med Livets katastrofer”

Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 3 oktober 2011: Artikel: “Handlen eller væren”

Anbefalede bøger/artikler om pædagogisk mindfulness:

Biegel, Gina M.: The Stress reduction workbook for teens. Mindfulness skills to help you deal with stress. Instant Help Books, A Division of New Harbinger Publications, Inc., 2009.

Burdick, Debra: Mindfulness Skills for kids and teens. A workbook for Clinicians and Clients with 154 Tools, Techniques, Activities & Worksheets. PESI Publishing & Media, 2014.

Burnett, Richard: Mindfulness in Schools. Learning lessons from adults, secular and buddhist, October 2014. Læs her

Goleman, Daniel: Følelsernes intelligens. Emotional intelligens. Borgen, 2005.

Durlak, J.A. (ed.) et al: Handbook of Social and Emotional Learning – research and practice, Gilmore Press, New York, 2015.

Hahn, Thich Nhat: Happy teachers change the world. A guide for Cultivating Mindfulness in Education, Parallax Press, 2017.

Hawkins, Kewin: Mindful teacher, mindful school, Sage Publications, 2017.

Jensen, Helle: Nærvær og empati i skolen. Akademisk Forlag, 2014.

Justesen Leoni, Sabrina: Mindfulness for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag, 1. udgave, 3. oplag 2014.

Justesen Leoni, Sabrina: Mindfulness med børn. Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

Juul, Jesper og Jensen, Helle: Pædagogisk relationskompetence. Fra lydighed til ansvarlighed. Akademisk Forlag, 2005.

Juul, Jesper: Førerulve. Det vigtige lederskab i familien. Akademisk Forlag 2017.

Juul, Jesper: Dit kompetente barn. På vej mod et nyt værdigrundlag for familien. Schønberg, 1999.

Kabat-Zinn, Jon & Myla: Hverdagens små mirakler. Mindfulness til forældre. Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

Kabat-Zinn, Jon: Lev med livets katastrofer. Dansk Psykologisk Forlag, 2014.

Kaiser-Greenland, Susan: The mindful child. New York: Free Press, 2010.

Nylandsted, Lone: Generation præstation. Slip presset. Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

Saltzman, Amy: A Still Quiet Place: A Mindfulness Program for Teaching Children and Adolescents to Ease stress and Difficult Emotions, New Harbinger Publications, USA, 2014.

Snel, Eline: Sådan får du børn i balance – Ro og fokus til de 5-12 årige med meditation. Gads Forlag, 2013.*

Siegel, Daniel J.: Brainstorm: The Power and Purpose of the Teenage Brain. An Inside-Out Guide to the Emerging Adolescent Mind, ages 12-24. Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York 2015.

Siegel, Daniel J.: The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind, Survive Everyday Parenting Struggles, and Help your Family Thrive. Delacorte Press, 2011.

Terjestam, Yvonne: Mindflness i skolen – mental sundhed og læring hos børn og unge. Frydenlund, 2014.

Willard, Christopher & Saltzman, Amy (ed.): Teaching Mindfulness Skills to Kids and Teens, The Guildford Press, New York, 2015.

Willard: Christopher: Growing up mindful: Essential practices to help children, teens and families find balance, calm and resilience. Sounds True, Boulder, CO, 2016.

Willard: Christopher: Raising resilience. The wisdom and science of happy families and thriving children. Sounds True, Boulder, CO, 2017

 

Foredrag om mindfulness i skolen:

Jon Kabat-Zinns spændende lange foredrag om “Mindfulness in Education” for Mindful Schools.

Forsker Patricia Jennings spændende foredrag ved Mind & Life konferencen januar 2019.

Richard Burnett om Mindfulness in Schools projektet i England.

Chris Willard om mindfulness til børn og unge.

Udvalgte forskningsartikler om Contemplative education:

 

Davidson, Richard et al. (2015): Promoting prosocial behavior and self-regulatory skills in preschool children through a mindfulness-based kindness curriculum. Developmental Psychology, no.51 Læs her

Jennings, Patricia et al.: Improving Classroom Learning Environments by Cultivating Awareness and Resilience in Education (CARE): Results of a Randomized Controlled Trial, School Psychology Quarterly © 2013 American Psychological Association 2013, Vol. 28, No. 4, 374 –390. Læs her

Kyuken, Willem et al.: Effectiveness of the Mindfulness in Schools Programme: non-randomised controlled feasibility study. The British Journal of Psychiatry (2013) 203, 126–131. Læs her

Nielsen, Anne Maj og Kollos, Marie: Kontemplativ opmærksomhedskultur i skolen, Psyke & Logos 2013, 34, 152-179.

Nielsen, Anne Maj og Lagermann, Laila Colding: Stress i gymnasiet Hvad der stresser gymnasielever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’. E-bog udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2017. Læs her

Nielsen, Anne Maj: Mindfulness og Unge. E-bog udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2017. Læs her

Terjestam, Yvonne: Stillness at School: Well-being after eigth weeks of meditation-based practice in secondary school, Psyke & Logos 2011, 32, 105-116. 

Weare, Katherine: Mindfulness in Schools. Where are we and where might we go next? In The Wiley Blackwell Handbook of Mindfulness, First Edition, John Wiley & Sons, Ltd. 2014.