Mød to internationale eksperter

To seminardage for lærere, pædagoger og ansatte i skole og pasningstilbud samt forældre og elever, der ønsker viden om og værktøjer til at håndtere og forbygge mistrivsel blandt børn, unge og personale.

TRIVSEL I HVERDAGEN
seminar om brugen af mindfulness til at håndtere stress, udbrændthed og mistrivsel - blandt børn og unge, elever og lærere

med mindfulness eksperter:
Professor/forsker Patricia Jennings og psykolog/forfatter Chris Willard

”Når jeg skal stille mig op foran de andre i skolen og holde et oplæg, får jeg hjertebanken. Jeg sveder, begynder at ryste og græde, fordi jeg bliver nervøs for, at jeg virker dum. At jeg siger og gør noget forkert, og de andre vil tænke dårligt om mig. Samme følelse får jeg, når vi skal spille teater, synge, danse og optræde foran andre. Eller hvis vi i idræt skal lave atletik, hvor alle de andre kan se og vurdere mine spring.” 

– Wilma, 12 år

Skal vi acceptere, at stress og angst er blevet en del af stadig flere børn og unges opvækst? Skal vi affinde os med, at lærere og ansatte ikke trives i deres arbejde? Skal vi vente på, at børn, unge og ansatte bliver syge, før vi tager deres mistrivsel alvorligt? Skal vi acceptere, at søvnproblemer, ondt i maven og hovedpine er en del af hverdagen for børn, unge og ansatte i skole og pasningstilbud? Skal vi vænne os til at spise medicin for at klare hverdagen og føle, at vi slår til? Eller skal vi prøve at gøre noget andet?

Udbytte af dag 1:

Evidensbaseret viden, om hvordan lærere og ansatte i skole og pasningstilbud kan bruge mindfulness til at passe på sig selv og håndtere de mange forskelligartede krav, der stilles til deres arbejde. Dokumentation, didaktik, pædagogik, tværfaglige samarbejder, nye reformer og krav, inklusion, helhedstænkning, aktionslæring, individuel undervisning, koordineret indsats, dialog og kommunikation med børn, personale, kollegaer, forældre, bestyrelser mv. – kravene og opgaverne til lærere og ansatte i skole og pasningstilbud ændrer sig hele tiden, hvilket desværre medvirker til, at flere og flere lærere og ansatte mistrives og får stress, depression eller blive ramt af udbrændthed. Forskning viser, at lærernes trivsel påvirker elevernes trivsel.

På dag 1 deltager Patricia Jennings, som er forsker og grundlægger af programmet ”Cultivating Awareness and Resilience in Education (CARE) for teachers” ved University of Virginia i USA. Patricia vil fortælle om resultaterne af hendes mangeårige forskning og erfaring med at bruge mindfulness i skolen, samt hvordan lærere og ansatte ved brug af mindfulness kan passe på sig selv.

På dag 1 får du:

 • Forståelse for, hvad mindfulness er
 • Inspiration til, hvad du kan bruge mindfulness til
 • Viden om, hvorfor mindfulness har en stressreducerende effekt på dit nervesystem
 • Værktøjer til, hvordan du kan bruge mindfulness på dig selv og dine elever
 • Forståelse for, hvordan din trivsel påvirker dine elevers trivsel
 • Fokus på vigtigheden af din trivsel
 • Konkrete øvelser, der hjælper dig til at skabe ro, prioritere og være opmærksom på dig selv og din krops signaler
 • Strategier til ”coping” af udfordringer, problemer eller uoverstigelige krav
 • Hjælp til at prioritere egenomsorg

Udbytte af dag 2:

Dokumenterede og testede øvelser og værktøjer til at bruge mindfulness som en tilgang og et redskab til større trivsel blandt børn, unge, forældre, lærere og ansatte i skole og fritidstilbud. Trives du, dit barn, din kollega eller din medarbejder ikke, påvirker det ikke blot dig selv, men også dine medmennesker. Mistrivsel smitter! Derfor er det nødvendigt, at børn, unge og voksne lærer at tage hånd om egen trivsel ved bl.a. at forstå og rumme sig selv, give plads til egne følelser og reaktioner samt håndtere kropslige symptomer på mistrivsel, så det ikke udvikler sig til psykiske lidelser i form af f.eks. stress, depression, angst og udbrændthed.  

På dag 2 fortæller og demonstrerer Christopher Willard, hvordan mindfulness i form af konkrete øvelser til børn og unge kan hjælpe til at skabe ro.

På dag 2 får du:

 • Erfaring med konkrete øvelser, som børn og unge kan bruge i hverdagen. Fra vejrtrækningsøvelser til korte yogaøvelser
 • Øvelse i at anvende og bruge forskellige øvelser sammen med børn og unge; fra 30 sekunder til 30 minutter samt erfaring med, hvordan disse virker på dem
 • Teknikker til at træne mindfulness via bevægelse, spil, leg og kreativitet
 • Viden om, hvilke mindfulness teknikker som er anvendelige til børn i forhold til konkrete problemstillinger

PROGRAM FOR DAG 1

Lørdag d. 14. september 2019 kl. 9-16.

09:00 – 09.30
Uformel morgenmad

09:30 – 09:45
Velkomst og introduktion v. Rikke Braren Lauritzen, grundlægger af programmet ”Mindfulness i Skolen”.

 • Baggrund for seminaret
 • Introduktion til dagens program

09.45 – 10:00
Kort oplæg om mindfulness og mental sundhed i skolen v. forsker Jesper Dahlgaard, VIA/AU.

10:00 – 10:15
Hverdagens udfordringer
v. københavnsk skoleleder.

 • Baggrund for og erfaringer med at tilbyde mindfulness til gymnasiets elever

10:15 – 12:30
Oplæg og øvelser med afsæt i programmet ”Building a Peaceful World with Mindfulness and compassion in Education” v. Patricia Jennings.

12:30 – 13:30
Frokost og lancering af bogen ”Mindfulness på fire poter” v. Rikke Braren Lauritzen.

13:30 – 15:40
Fortsat oplæg og øvelser v. Patricia Jennings.

15:40- 16:00
Afslutning og tak for i dag v. Rikke Braren Lauritzen.

Patricia Jennings

Patricia Jennings er en internationalt anerkendt forsker i social og emotionel læring samt brugen af mindfulness i skolen og læringsinstitutioner ved University of Virginia i USA. Hendes forskning er centreret omkring, hvordan læreres stress og mistrivsel påvirker trivslen blandt børn og elever, hvilket bl.a. beskrives i studiet: “The Prosocial Classroom.” Patricia Jennings blev uddannet meditationslærer for 17 år siden, og har siden undervist børn og voksne i mindfulness, hvilket har gjort hendes forskning kendt for at være anvendelsesorienteret i hele verden.

Hvordan skaber vi en fredelig verden med mindfulness og compassion i skolesystemet?

Undervisere og filosoffer har pointeret vigtigheden af en kvalificeret undervisning for at kunne skabe en fredelig verden. Dette forudsætter en intention om at fremme helstøbte skolemiljøer, hvor eleverne føler sig støttede og opfordrede til at trives. Ikke desto mindre har de voksende krav til læreren resulteret i en høj grad af stress og udbrændthed blandt lærere, som forhindrer dem i at opretholde deres engagement i undervisningen og deres evne til at give den nødvendige støtte til eleverne. Der er en stor mangel på lærere, hvilket truer undervisningens kvalitet på verdensplan. Hvordan kan vi på bedre vis forberede lærere på disse voksende krav, så både vores elever og lærere kan trives?

Professor Jennings vil præsentere forskning, der viser hvordan mindfulness- og compassion-baserede tilgange til lærere og elever har potentiale til at transformere vores skoler til trygge, fredelige og nærende miljøer, hvor børn og unge kan trives.  

Seminardag 2:

Lørdag d. 28. september 2019 kl. 9-16.

09:00 – 9.30
Uformel morgenmad

09:30 – 9:45
Velkomst og introduktion v. Rikke Braren Lauritzen, grundlægger af programmet ”Mindfulness i Skolen”.

 • Baggrund for seminaret
 • Introduktion til dagens program

09:45 – 10:00
Erfaringer med at bruge mindfulness til at håndtere hverdagens udfordringer v. Anne Spangaard Bülow, lærer på Syddjurs Friskole.

10:00 – 10:15
Trivsel og mental helbredstilstand blandt børn og unge v. Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever.

10:15 – 12:30
Oplæg og øvelser v. Chris Willard, psykolog, international undervisningskonsulent og forfatter til 11 bøger om mindfulness til børn og unge.

 • Oplæg om, hvordan børn og unge kan bruge mindfulness i deres hverdag
 • Præsentation og eksempler på, hvordan mindfulness bedst faciliteres i klasseværelset, institutioner og hjemme
 • Øvelser i at bruge mindfulness til at træne opmærksomhed og ro
 • Erfaring med teknikker til at træne mindfulness via bevægelse, spil, leg og kreativitet
 • Viden om, hvilke teknikker som er brugbare i forskellige situationer
 • Dialog og øvelser i, hvordan mindfulness kan være en kilde til egenomsorg
 • Oplæg og dialog om, hvordan trivsel blandt lærere og forældre kan påvirke børn og unge positivt

12:30 – 13:30
Frokost og lancering af bogen ”Mindfulness på fire poter” v. Rikke Braren Lauritzen

13:30 – 15:40
Fortsat oplæg og øvelser v. Chris Willard. 

15:40 – 16:00
Afslutning og tak for i dag v. Rikke Braren Lauritzen

Christopher Willard

Christopher Willard er psykolog og undervisningskonsulent med speciale i mindfulness. Han har mediteret i 20 år og faciliteret flere hundrede workshop i hele verden. Han er bestyrelsesformand for Institute for Meditation and Psychotherapy, og præsident for the Mindfulness in Education Network. Han har afholdt TEDx conferencer, og hans virke og studier er trykt i New York Times, The Washington Post, mindful.org mv. Han er desuden forfatter til 11 bøger, herunder: Child’s Mind (2010) Growing Up Mindful (2016) Raising Resilience (2017) og senest Alphabreaths (2019). Han er desuden underviser på Harvard Medical School.

Hvordan får vi børn og unge interesserede i mindfulness?

Dr. Christopher Willard vil på denne workshop om formidling af mindfulness til børn og unge øse ud af sine mange års erfaringer. Han vil præsentere hvordan mindfulness bedst faciliteres i klasseværelset, i institutioner og derhjemme. Vi vil også undersøge vigtigheden af vores egen praksis og fordybelse i mindfulness og selvomsorg, som er essentiel når vi arbejder som omsorgsgivere for børn.

Mindfulness er mere end bare at trække vejret, og det er denne workshop også. Deltagerne kan glæde sig til en sjov dag, hvor vi lærer og praktiserer mindfulness gennem opmærksomhed, bevægelse, spil og lege, og kreative aktiviteter for alle aldre.

Vi vil ligeledes komme omkring emner som, hvordan vi får børn interesserede i mindfulness, såvel som at skræddersy teknikker der rækker ud til forskellige børnetemaer, herunder børns forskellige måder at lære på, forskellige adfærdsmæssige og sundhedsmæssige temaer. Så vi omfatter alle børn, hvis opmærksomhed rækker fra 30 sekunder til 30 minutter.

Læs mere om Chris Willard og hans + 11 bøger om mindfulness til børn:

Alphabreaths – The ABC of mindful breathing

Chris Willards publikationer

 

Praktik og pris:

Dag 1: 14. september kl. 9:30 til 16.00

Dag 2: 28. september kl. 9:30 til 16:00

Sted begge dage: World Trade Center Ballerup,  Borupvang 3, 2750 Ballerup (tæt på S-tog og busser, ca. 20 min. fra Hovedbanegården):

Pris inkl. moms, morgenmad og frokost: 1200kr. for én dag. 2000kr. for begge dage. Ved tilmelding inden 15. juli 2019 gives rabat på 10 pct.

Er du studerende kan du købe billetter til hhv. 600kr. for en dag og 1000kr. for to dage. 

 

Tilmelding:

Tilmeld dig disse to spændende seminardage i september i online formularen senest d. 1. september.

Download det spændende program for dagen:

Download brochuren: Trivsel kommer først

Før tilmelding læs omhyggeligt vores privatlivspolitik her 

Seminardagene er et samarbejde med VIA UC og Aarhus Universitet.

Tak til sponsorer: World Trade Center Ballerup og Kursuskompagniet.