Praktisk pædagogisk mindfulness

For pædagogiske fagpersoner, der ønsker at formidle mindfulness til elever i grundskolen, ungdomsuddannelsen eller unge studerende.

Weekendkursus i praktisk pædagogisk mindfulness for fagpersoner

torsdag d. 20.-søndag d. 23. februar 2020
Strandgården retreat, Helgenæs

Lær at formidle opmærksomhed og nærvær til børn og unge

På baggrund af flere års erfaring med formidling af mindfulness til danske skoler tilbyder jeg lærere, skolepædagoger og andet pædagogisk fagpersonale et praktisk-orienteret internatkursus over 3,5 dage på det smukke fredfyldte retreatsted på Helgenæs. Målet med kurset i pædagogisk mindfulness er at understøtte dig som fagperson i at formidle opmærksomhed, nærvær og relationskompetencer til dine elever, så det tilpasses deres særlige behov og formidles ud fra din egen integration af mindfulness.

Deltagerne vil blive kort introduceret for mindfulness i skolen som teoretisk forskningsdisciplin, contemplative education, bl.a. af forskningsleder på VIA/AU, hvilket giver en baggrundsviden, der kan bruges som argumentation for mindfulness fx over for kommuner, skoler, ledelser og institutioner. På kurset kommer vi bag om metoden og den bagvedliggende forskning, men først og fremmest er modulet praksisorienteret og workshopbaseret.

Målgruppen

Kurset henvender sig både til lærere og pædagoger samt andre aktører, herunder til speciallærere, inklusionslærere, vejledere, AKT-lærere, trivselskonsulenter, men også til mindfulness-instruktører, yogalærere, psykologer, terapeuter og konsulenter, der ønsker at få mindfulness til børn og unge som en ekstra kompetence i sit virke. m.fl. Der undervises ud fra et materiale og øvelser, der kan bruges på forskellige trin, så vel til indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelse, idet der stiles efter at gøre materialet så tilpasset den målgruppe, som du netop arbejder med. Det er dig som er den virkelig ekspert på dine elever eller brugere og derfor handler processen om, at du kan tage ejerskab og gøre mindfulness til en praksis, der autentisk kommer fra dig.

Undervisningsprogrammet mindfulness i skolen

Indholdsmæssigt lægger undervisningen sig tæt op af “Mindfulness i Skolen” undervisningsprogrammet og mindfulness-appen til unge skoleelever (8.-10. klasse samt ungdomsuddannelserne), som blev udviklet i 2015-17 af midler fra Undervisningsministeriet og som ligger tilgængeligt for alle på skolernes materialeplatform. Der arbejdes ud fra et solidt og afprøvet materiale, som bl.a. er blevet evalueret af mindfulnessforsker Anne Maj Nielsen på Danmarks Pædagogiske Universitet og beskrevet i forskningsrapporten “Mindfulness for Unge” (2017). Dette materiale indeholder over 16 basisøvelser udviklet til unge i udskolingen og ungdomsuddannelsen og giver en skabelon for, at du som lærer, pædagog o.lign. kan begynde at guide og formidle øvelser til dine elever. 

Desuden arbejdes der ud fra min undervisningsbog “Mindfulness på fire poter” (Historia, 2019) til folkeskolernes yngre elever (3.-6. klasse), som indholder 24 øvelser til mellemtrinnet samt en fyldig lærervejledning. 

Forberedelse til kurset

Du vil forud for kurset få tilsendt et eksemplar af undervisningsbogen samt adgang til et googledrev med udvalgte artikler samt videopræsentationer til inspiration.

Hvad får du med fra kurset?

 • Introduktion til mindfulness som pædagogisk metode og forskningsdisciplin.
 • Indsigt i undervisningsmaterialet Mindfulness i skolen og Mindfulness på fire poter samt de dertilhørende grundige lærervejledninger.
 • Par- og gruppebaseret træning i facilitering af øvelser til din elevgruppe. Grupper dannes ud fra målgrupper (yngre, unge, stud., specialelever).
 •  Udvikling af de seks kernekompetencer i mindfulness, tilrettelæggelse, relationskompetence, kropsliggørelse, guidning af øvelser, gruppedynamik, inquiry, temaer og didaktik, som anvist på modellen nedenfor (kilde: Oxford Center for Mindfulness: MBI:TAC Teach).
 • Introducerende workshop i yoga til børn og unge ved specialiseret børneyogalærer.
 • Diskussion og erfaringer med mindfulness til børn og unge med særlige sårbarheder.
 • Erfaringsudveksling om udfordringer i mindfulness klasserummet, herunder hvordan man håndterer modstand og fremmer motivation.
 • Netværk med andre fagpersoner der kan inspirere og være hinandens fortsatte støtte.
 • Du vil blive bedst muligt klædt på til selv at blive klar til at tilrettelægge et forløb for børn og unge og i dit eget tempo.
 • Efter kurset har du mulighed for at modtage supervision online på eget undervisningsforløb, individuelt eller i mindre gruppe.
 • Invitation til follow-up dage to gange om året med andre fagpersoner, der er  i gang med formidling af mindfulness i skole samt fremtidige seminardage eller konferencer.

Integration af mindfulness i eget liv

Der lægges vægt på, at du som mindfulnesslærer får etableret en personlig mindfulnesspraksis, da det er gennem din egen learning by living, at du får integreret mindfulness i dit hverdagsliv og også kan bruge det som en hjælp til dig selv, når du møder udfordringer i livet. Derfor foregår kurset som et retreat i delvis stilhed, starter om morgenen med mindfulness og yoga, efterfulgt af morgenmad i stilhed og om aftenen slutter med meditation og stilhed. Desuden indlægges pauser til vandreture ved havet og i bakkerne med mindful walk.

Det bedste fundament for kurset i pædagogisk mindfulness er, at du i forvejen har erfaring med mindfulness og fx har taget et kursus eller været på retræte. Men det kan også være, at du selv praktiserer mindfulness og/eller yoga evt. ud fra guidede meditationer.  Hvis du ikke har erfaring med mindfulness, anbefales det, at du påbegynder dette, evt. med hjælp fra de guidede lydfiler, online-program eller mindfulness app, som jeg (eller andre) har udviklet og stiller dig gratis til rådighed.  Det vigtigste er, at du har en regelmæssig praksis og en kropsliggjort erfaring med mindfulness, så du derigennem kan formidle det autentisk til dine elever.

Pris for deltagelse

Internatkurset afholdes på det smukke retreatsted Strandgården på Helgenæs ca. 40 km. fra Aarhus (læs om strandgården). Kurset starter torsdag kl. 16 og slutter søndag kl. 15, i alt 3,5 dage. Forbrugt kursustid: 30 timer.

Kurset koster i alt 7550 kr. + moms. inkl. enkeltværelse, kost, undervisning og undervisningsmaterialer.

Undervisere

Ud over grundlægger og hovedlærer på efteruddannelsen Rikke Braren Lauritzen, møder du gæstelærere, som er eksperter inden for mindfulness og yoga til børn og unge. 

Jesper Dahlgaard, forskningsleder, VIA og lektor på Aarhus Universitet.
Emmamaria Vincentz, grundlægger af børneyogaskolen Lille Yoga Hus.
Tescha Quist, psykolog. 
 

Tilmelding

Er du blevet interesseret i at deltage på kurset og evt. har brug for at få din ledelses godkendelse, kan du downloade en kursusbeskrivelse her: (følger snarest).

Du kan tilmelde dig kurset allerede nu gennem nedenstående online-tilmelding, hvorefter jeg kontakter dig telefonisk for at høre lidt om dig, din baggrund og motivation.

Tilmeldingsfristen er d. 20. januar 2020.

Der tages forbehold for, at kurset kun gennemføres med min. 8 deltagere.

Før tilmelding læs omhyggeligt vores privatlivspolitik her 

Tilmeld dig kurset her

For mere info

Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere spørgsmål: 

info.mindfulskole@gmail.com eller på telefon: 2342  5604.