Efteruddannelse i pædagogisk mindfulness

Vi har nu 3 års erfaring i at efteruddanne lærere og pædagoger og andre professionelle i pædagogisk mindfulness praksis og supervision.

Forståelse, fordybelse og formidling af opmærksomhed og nærvær i skolen

Efteruddannelsen henvender sig både til lærere og pædagoger i folkeskoler, efterskoler, friskoler, privatskoler og andre aktører, herunder til speciallærere, inklusionslærere, vejledere, AKT-lærere, trivselskonsulenter m.fl. Efteruddannelsen retter sig mod lærere og pædagoger der underviser på alle trin, idet der i udviklingsprocessen arbejdes med at gøre materialet til udskolingen tilpasset til også at kunne bruges i indskolingen og på mellemtrinnet.

Efteruddannelsens formål og læringsmål:

Det overordnede mål med efteruddannelsesmodulet er, at du som deltager bliver klædt på med metoden Mindfulness i Skolen og de øvelses- og opgaveelementer der anvendes, deres (eksplicitte) formidling og (implicitte) transfer til eleverne, og forhåbentlig kreativ inspiration til hvordan du selv tilrettelægger undervisning for dine elever. Deltagerne kommer bag om metoden, teorier og forskningsfeltet, men først og fremmest er modulet praksisorienteret og workshopbaseret. De underordnede læringsmål omfatter:

 

  • Egen tilegnelse af mindfulness praksis gennem daglig meditation og yoga, perioder i stilhed til fordybelse, tilstedeværelse i en gruppe, hvor kulturen er nærværende talen og lytten.
  • Forståelse af mindfulness som teoretisk og forskningsbaseret felt, hvor såvel den kvantitative som kvalitative tilgang præsenteres og diskuteres, og hvor mindfulness tænkes ind i en pædagogisk og didaktisk ramme, særligt i forhold til den danske skoletradition.
  • Indføring i facilitering af mindfulness øvelser, yoga til børn og unge og aktiviteter, der støtter om relationskompetencer og social emotionel læring (SEL), fordelt på workshops i grupper.
  • Udveksling og diskussioner om mindfulness til særlige målgrupper af elever, herunder sårbare og udsatte børn og unge, samt udveksling om best practice.
  • Kendskab til de faldgruber og udfordringer, man kan møde som mindfulness-lærer.
  • Etablering af netværk blandt fagpersoner og engagement i fællesforum for udvikling.

Læringsprocessen:

Fundamentet for efteruddannelsen er, at du som lærer kan anvende din egen mindfulness praksis og evne til ”selvhjælp” i arbejdet som lærer, da det er hele grundpillen i at kunne formidle metoden autentisk og behjælpeligt. Man kan beskrive processen således:

 

Formålet med efteruddannelsen er, at du får erfaring med mindfulness personligt som en praksis du bærer med dig – også i dit arbejde som lærer eller pædagog. Du når omkring såvel teori/metode (approach), tilrettelæggelse (design) og udførelse (procedure), som er forudsætningen for at kunne udføre en god pædagogisk praksis. Du bliver klædt på med undervisningsprogrammet ”Mindfulness i Skolen” herunder de øvelses- og opgaveelementer der anvendes, og deres formidling og transfer til eleverne, og får inspiration til egen undervisningspraksis gennem udveksling med erfarne lærere, eksperter og fagfæller. Der arbejdes primært praksisorienteret og workshopbaseret.

Efteruddannelsens opbygning:

Uddannelsesforløbet mindfulness i skolen er inddelt i tre moduler, og strækker sig over ca. 9 måneder (og minimum en halvårsperiode), der sikrer en grundig indføring og bæredygtig forankring hos læreren eller pædagogen.

De tre moduler er primært praksisorienterede, da mindfulness bygger på den fænomenologiske metode, der skal opleves for at blive forstået. På den måde er der fokus på aktionslæring, hvor formidlingen bygger på afprøvning og erfaring.

Modul 1:

     Modulerne består dels af et 8-ugers forløb, der integrerer lærerens/pædagogens egen mindfulness i sit liv, gennem et struktureret evidensbaseret program Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR). Næste start i Aarhus den 13. august 2019.

Modul 2:

     Når deltagerne har erhvervet sig en regelmæssig mindfulness praksis i eget hverdagsliv, bygges der bro til at anvende metoden fagligt i undervisningen af eleverne på modul 2, som består af et praktikum i mindfulness i skolen. 3,5 dages praktikum internatkursus på det natursmukke Strandgaarden Retreat Center, Helgenæs d. 20.-23. februar 2020.

Modul 3:

      Herefter anbefales læreren/pædagogen at påbegynde formidlingen af mindfulness i egne klasser f.eks. henover 8 uger, som samtidig understøttes af online-baseret supervision og en fællesplatform, hvor der stilles ressourcer og materialebank til rådighed.

       Supervision i grupper på egen undervisningspraksis i skolen. Online-baseret forløb næste gang i forår/sommer 2020.

     Efteruddannelsen afsluttes med en kortere rapport om læringsprocessen og honoreres med et efteruddannelsesbevis som Mindfulness i Skolen-lærer. For næste hold 2019/20 vil efteruddannelsen kunne afsluttes sommeren 2020.

 

Samlet pris for efteruddannelsen:

 

Modul 1: 3500 kr. (8 ugers MBSR kursus evt. hos selvvalgt udbyder)

Modul 2: 7550 kr. (3,5 praktikum internatkursus)

Modul 3: 3500 kr. (supervisionsforløb)

Administration: 1450 kr.

Samlet kursusgebyr: 16.000 kr. (+ moms) pr. deltager.

Gebyret kan deles op i rater henover året.

Læs og download den fulde og detaljerede efteruddannelsesbeskrivelse for 2019/20 (pdf) Her 

Undervisere:

Ud over hovedlærer på efteruddannelsen Rikke Braren Lauritzen, inviteres forskellige gæstelærere til at undervise. Alle er engagerede mindfulness/MBSR-lærere, yogalærere, specialister, forskere og supervisorer med solid viden og erfaring i formidling af mindfulness, yoga, sundhed og læring, og med mange års egen mindfulness praksis at trække på.

Før tilmelding læs omhyggeligt vores privatlivspolitik her 

Tilmeld dig efteruddannelsen her

Kontakt os endelig, hvis du vil vide mere!