Workshops på skoler og institutioner

Oplev et skræddersyet foredrag på en pædagogisk temadag på jeres skole, eller en workshop for jeres elever og/eller lærere og medarbejdere.

Jeg tilbyder forskellige workshops 

Har I brug for en oplægsholder til jeres pædagogiske eller faglige dage, der kan give ny inspiration til jeres undervisningspraksis?

Hvorfor mindfulness i danske skoler?

Aldrig før har der været så meget fokus på stress blandt børn og unge, tendensen ser desværre ud til at stige med flere og flere der lider af hovedpine, mavepine og i værste tilfælde stresssymptomer, angst og depression. En måde at forebygge stress kan være at indføre flere pauser og nærvær i elevernes skoletid, hvilket kan være med til at fremme deres trivsel, sundhed og understøtte deres læring, viser forskningen.

 

Workshops

Jeg tilbyder at komme ud på din skole eller institution og fortælle om min viden og erfaring i at formidle nærvær og opmærksomhed til unge. Som projektleder og udvikler af e-læringsprogrammet “Mindfulness i Skolen” og den tilhørende MindfulSkoleApp “STOP”, kan jeg præsentere nogle meget simple metoder og materialer, der både kan være til gavn for unge elever, deres lærere og for hele skolemiljøet.

En workshop giver mulighed for at udveksle om, hvordan man kan udvikle særligt tilrettelagte forløb og materialer, der svarer lige netop til de elever, I beskæftiger jer med, herunder læsesvage elever eller elever med særlige behov.

Der er tid til egen erfaring og fordybelse i udvalgte øvelser, så mindfulness bliver oplevet på egen krop, hvilket er forudsætning for at forstå og formidle denne kropsfænomenologiske metode.

Mindfulness i skolen understøtter læring og trivsel

Mindfulness har ikke kun det potentiale at reducere stress i forbindelse med indlæring og koncentration, men er en livsvarig ”mental værktøjskasse,” som den unge kan bruge igennem hele livet med de eksistentielle livsvilkår, der findes.

Målet er at skabe trivsel i en bred forstand ved at øve evnen til nærvær, opmærksomhed, koncentration, selvbevidsthed og selvaccept, relationskompetence, assertiv kommunikation, venlighed og empati. I en meget hurtig omskiftelig verden med et hav af krav, forventninger og valgmuligheder har de unge brug for redskaber til at udvikle indre robusthed og livsmestring. De har i høj grad brug for at kunne stå ved sig selv uden at vælte, og at kunne træffe fornuftige valg ud fra deres egne værdier.

Værdisæt som samhørighedsfølelse med andre og en forståelse af, at den enkeltes tanker, følelser, ord og handlinger påvirker omverdenen, og det ansvar, der ligger i at være venligt tilstede for sig selv og andre, er ligeledes centrale elementer i mindfulness træningen.

Det er mit ønske, at mange elever og skoler får kendskab til og gavn af mindfulness som pædagogisk metode, der blandt andet passer ind i skolernes understøttende undervisning, valgfag, tema- eller trivselsdage og meget andet.

Indføring i undervisningsforløb og curriculum

Jeg giver såvel en introduktion til brugen af det omfattende undervisningsmateriale med 16 spændende lektioner/temaer, opgaver og logbog, og skoleappen til elevernes fritid – og desuden formidles viden om den forskning, der ligger forud og til grund for det danske skoleprogram.

Foredraget veksler mellem teori og små øvelser og cases fra skolerne. Der er fokus på at ruste deltagerne med viden, inspiration og konkrete redskaber.

Jeg læner mig tæt op af forskningen på området, krydret med historier – såvel do’s & dont’s – fra min erfaringer i marken og mine mange beretninger fra de lærere, jeg efteruddanner.

Temaer som blandt andet berøres

  • Hvad er mindfulness i skolen – hvad ved man hidtil om det forholdsvis nye forskningsområde “Contemplative education”?
  • Hvad tilbyder det danske undervisningsprogram af muligheder for skoler/institutioner?
  • Hvad kræver det at kunne formidle metoden på en kvalificeret og bæredygtig måde baseret på egen mindfulness praksis og de grundlæggende seks mindfulness kompetencer (MBI:TAC Teach)
  • Hvilke positive effekter kan det få for eleverne, klassen og læreren selv – og hele skolemiljøet som sådan?
  • Hvordan gøres undervisningen konkret, relevant og forståelig og hvordan motiveres eleverne?
  • Hvordan kan man arbejde med modstand i klassen og/eller med elever med særlige vanskeligheder?
  • Dette og meget mere fortæller jeg om ud fra levende cases på film, billeder og guidede øvelser, og på en måde så det er skræddersyet og relevant for netop jeres institution og elevgrupper.
  • Min erfaring er solid og bred efter 3-4 år inden for området.

Priser og aftaler for foredrag og workshops

Pris for teoretiske foredrag på 1-1,5 time er ml. 3-5000 kr. afhængig af antal deltagere.

Workshops med teori og guidede øvelser varer normalt 3-6 timer (f.eks. kl. 13-16 eller 9-16) og koster ml. 8-13.000 kr. afhængig af antal deltagere. Workshops kan også foregå som weekendkursus over 2 dage, som typisk koster 15-20.000 kr. afhængig af antal deltagere. Priserne er ekskl. moms og der påregnes dækning af transporttid. Med i prisen er undervisningsmaterialer, lydfiler, handouts og præsentationer.

Både foredrag og workshops tilbydes rundt i hele landet.

Kontakt mig pr. mail eller telefon, og vi laver en aftale, der passer til jeres skole.